Hout, parket en deuren met een CE label!

New Signature CE-label

Het CE-label is vaak terug te vinden op producten zoals bv speelgoed of parket. CE staat voor Conformité Européenne, met andere woorden, in overeenstemming met de Europese regelgeving. Het CE-label is geen keurmerk, de procedures voor het aanbrengen van een CE-label zijn gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG. 

Label als fabrikant

Met het CE-label tonen wij als fabrikant aan, dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures voltooid zijn. Voor ons hout, parket en deuren beschikken wij over een conformiteitverklaring. In deze conformiteitverklaring zijn wij als New Signature verplicht aan te geven dat onze producten voldoen aan alle Europese richtlijnen.