PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification

New-Signature gebruikt enkel en alleen hout met een PEFC label. PEFC is een onafhankelijk, niet-gouvernementele organisatie zonder enig winstkenmerk. PEFC zorgt voor een duurzaam behoud en beheer van bossen via een onafhankelijke certificering door derde partijen. 

Het PEFC vertegenwoordigt in totaal meer dan 210 miljoen hectare aan gecertificeerd bos. PEFC vormt het grootste boscertificatiesysteem ter wereld en is verantwoordelijk voor ongeveer twee derde van het wereldwijde gecertificeerde bos. 

Criteria

PEFC is het enige internationale certificeringssysteem van bossen die hun criteria baseren op internationaal aanvaarde verdragen en richtlijnen. Een aantal van de criteria zijn:

  • Indicatoren en operationele richtsnoeren voor duurzaam bosbeheer.
  • ATO/ITO beginselen, criteria en indicatoren.
  • ITTO richtsnoeren voor duuzaam bosbeheer.

Naleveing van de 8 centrale ILO-conventies zijn vereist door PEFC.

New Signature PEFC label

Voor de consument

U als klant kiest bewust voor milieuvriendelijke en social verantwoorde en economisch levensvatbare bosbouw. Door uw aankoop bij New Signature draagt u bewust uw steentje bij aan de natuur.

Kies bewust, kies New Signature.

Terug naar lijst